Αγωνιστικό Έτος 2002

2002 Αγωνιστικό έτος Π.Π.Τ.
Προηγούμενο: 2001 Επόμενο: 2003

Το 2002 δεν πραγματοποιήθηκε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας λόγω έλλειψης συμμετοχών.